INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności dotyczy ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „pl”, administrowanej przez Mariusz Tuta 97-300 Piotrków Tryb. Targowa 10A/8. Polityka prywatności zawiera obowiązujące na stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o użytkownikach.
 2. Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie użytkownikom strony ochrony prywatności odpowiadającym standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa. Strona stanowi własność firmy Mariusz Tuta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Korzystanie ze strony internetowej pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 4. Administrator strony internetowej „mitfoto.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości strony, w tym niniejszej polityki prywatności. Administrator jest uprawniony do modyfikowania zamieszczonych na stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 5. Informujemy, że w naszym serwisie prowadzona jest analiza zachowania użytkowników
  z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics. Regulamin usługi: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Zbierane w tym celu dane nie służą do określenia tożsamości użytkowników strony, a raporty mają charakter wyłącznie statystyczny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony jest Mariusz Tuta 97-300 Piotrków Tryb. Targowa 10A/8.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy.
 3. Odbiorcą danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą pracownicy firmy jest Mariusz Tuta 97-300 Piotrków Tryb. Targowa 10A/8.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji, wygaśnięcia umowy lub wycofania zgody.
 5. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania i/lub przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Mariusz Tuta z siedzibą w Piotrkowie Tryb –za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mariusztuta@mitfoto.pl

POZYSKIWANIE, GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności każda osoba odwiedzająca stronę internetową mitfoto.pl staje się automatycznie jej użytkownikiem. W czasie przeglądania zawartości strony przez użytkowników, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkowników oraz ich adresy IP.
 2. Na Stronie zamieszczony jest formularz kontaktowy. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez użytkowników określonych danych osobowych. W przypadku niepodania przez użytkownika danych osobowych może dojść do ograniczenia korzystania z tej funkcjonalności strony
 3. Podczas zbierania danych osobowych szczegółowo informujemy o wszystkich istotnych kwestiach związanych ze zbieraniem i dalszym przetwarzaniem tych danych osobowych. W szczególności, uzyskujemy zgodę użytkownika strony na wysyłkę treści marketingowych pocztą elektroniczną.
 4. Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.1000 t.j. ), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Administrator informuje, że Użytkownik strony pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza kontaktowego na stronie w zakładce „Kontakt”. Przy korzystaniu ze strony użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy, adresu poczty elektronicznej.
 6. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej skorzystanie z niektórych funkcjonalności Strony nie jest możliwe bez ich podania.
 7. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych użytkowników strony, bez ich wyraźniej zgody, chyba że zostanie on do tego zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa.
 9. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, na podstawie umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Użytkownicy strony mają prawo do uzyskania informacji czy ich dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie to przetwarzanie jest dokonywane. Użytkownicy mają również prawo dostępu do swoich danych osobowych, mogą także żąda ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.

PLIKI COOKIES

 1. Podczas świadczenia usługi na rzecz użytkowników strony, możliwe jest w sposób automatyczny korzystanie z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia tych użytkowników. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu użytkownika.
 2. Zastosowane zostały technologie do gromadzenia i zapisywania informacji na temat aktywności użytkowników na stronie, wykorzystujące pliki szpiegujące, tzw. pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze czy smartfonie) używanym przez użytkownika podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy kolejnych wejściach na stronę internetową. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Odwiedzający stronę internetową pl, proszeni są o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
 4. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies dokonuje się poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies. Zgoda ta może zostać wycofana w każdym momencie.
 5. Wykorzystywanie plików cookies określone jest przepisami prawa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. Stosowanie plików cookies na stronie internetowej pl ma na celu zbieranie informacji o sposobach korzystania ze strony, zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień, pozyskiwanie danych statystycznych, rozpoznawanie urządzeń użytkowników oraz podniesienie komfortu użytkowania strony.
 7. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników.
 8. Użytkownicy strony mogą zmienić ustawienie przeglądarki na swoim urządzeniu w taki sposób, aby otrzymywać ostrzeżenie, gdy przesyłany jest plik cookie. Mogą również całkowicie blokować przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.